top of page
Bild ljus.jpg
Bild ljus.jpg
Bild ljus.jpg
Bild ljus.jpg
Bild ljus.jpg
Bild ljus.jpg
Bild ljus.jpg
Bild ljus.jpg
Bild ljus.jpg
Bild ljus.jpg
Om Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) grundar sig på forskning och integrerar inlärningspsykologi med kognitiv teori. Teorierna gör gällande att individen utvecklar tankar och beteenden i sampel med sin omgivning. Strategier och tankemönster som fyller en funktion under de omständigheter som de utvecklas. Vid tidpunkten för att personen söker terapi ställer dessa strategier ofta till det för personen och hen får inte kontakt med det meningsfulla liv som det flesta av oss önskar sig. Terapimetoden fokuserar på att hantera svårigheter som uppstår här och nu. Även om det kan vara meningsfullt för den som går i terapi att försöka förstå hur strategierna och tankemönstrena utvecklats. KBT är en välbeforskad behandlingsmetod och har visat sig vara hjälpsamt för en mängd problemområden. 

Hur går en behandling till?

Under de första 1-3 samtalen pratar vi om vad du vill ha hjälp med. Vi ringar in det eller de områden där du upplever att livet inte fungerar på det sätt du önskar. Därefter får du i uppgift att fundera över hur du märker att det är så och hur du skulle märka om det var mer så som du skulle vilja ha det. Om vi väljer att starta en KBT-behandling så planerar jag sedan tillsammans med dig vilka strategier du ska öva på mellan sessionerna. Ofta kan det vara bra att ses ganska tätt de första 1-3 samtalen medan det därefter räcker med varannan - var tredje vecka. Mot slutet av en terapi kan det vara ännu glesare. Detta planerar vi tillsammans utifrån dina önskemål och våra gemensamma förutsättningar.

 

Om du hellre önskar samtal med fokus på att hantera en kris eller stöd på annat sätt så kan det se så olika ut att det är svårt att beskriva hur en sådan kontakt ser ut. Men överlag är en sådan kontakt kortare och mer fokuserad på att hantera något mer övergående. Det är också vanligt att man blandar stödjande eller vägledande samtal med att öva på olika KBT- strategier. 

 

Du är varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer när vi ses! 

bottom of page