top of page
Om Techne

Techne Psykologi är en privat psykologbyrå som drivs av 

Leg. Psykolog Magdalena Wiik.

 

Technes Ambition

Forskningen talar sedan länge för att vi människor inte är oskrivna blad. Arv och miljö spelar en roll för vilka personer vi blir och vilka strategier vi behöver utveckla för att klara oss i den miljö som formar oss i samspel med vårt arv. Ibland är dessa strategier gångbara i många olika miljöer och situationer. Ibland hamnar vi i livet i situationer där vårt sätt att reagera på det vi möter leder till att vi inte får de konsekvenser vi önskar. Det kan handla om att vi blir oroliga, stressade eller nedstämda, hamnar i konflikter, blir ensamma eller får svårigheter att hantera omgivningens krav eller egna önskemål om hur livet ska se ut. 

 

Ibland har vi en dröm eller vision om hur vi vill ha det, men har svårt för att veta i praktiken hur man gör. Det kan också vara så att våra egna inre regler om hur vi själva eller de vi har omkring oss, borde bete sig, ställer till det för oss. Det kan vara så att vi skäms över vårt arv eller vår historia vilket hindrar oss från att bygga nära och givande relationer. Ibland är det de yttre reglerna, normerna eller arbetsvillkoren som hindrar oss från att leva det liv vi vill. 

 

Technes ambition är att vägleda människor och företag till att utveckla strategier för att kunna hantera både inre och yttre förväntningar och önskningar. 

Varmt välkommen till TECHNE! 

Teʹchne (grekiska teʹchnē), är det klassiskt grekiska ordet för ’konst’, ’färdighet’, ’hantverk’.

bottom of page