top of page

Om mig

Jag heter Magdalena Wiik och är legitimerad psykolog utbildad vid Uppsala Universitet. Jag erbjuder psykologisk behandling och stödjande samtal för individer samt olika företagstjänster. Min metod är kognitiv beteendeterapi. Jag tar även emot människor i kris eller som är mer i behov av stöd eller vägledning i svåra situationer i livet. 

 

Jag har en bred erfarenhet av att arbeta med oro/ångest, sömn och nedstämdhet, relationsvårigheter, livskriser och sorg.  Jag har arbetat både inom vuxenpsykiatrin och privat verksamhet. De senaste åren har jag i stor utsträckning fokuserat på att hjälpa företag och individer att förebygga och hantera stress, både på ett strukturellt och individuellt plan. Förutom psykologiska behandlingar med fokus på stresshantering ger jag föreläsningar, chefsstöd och leder konflikthanteringar. Jag har även erfarenhet av att ha arbetat med arbetsmiljökartläggningar. 

 

Jag har en fil. kand. i litteratur med genusinriktning och har även ett intresse för filosofi. Detta är drivet av mitt intresse och nyfikenhet på människor och deras förhållningssätt och erfarenheter av livet, både idag och historiskt.

 

Jag tar emot på privat mottagning i Gamla Stan i Stockholm. Förutom fysiska besök finns möjlighet till videosamtal via en krypterad och säker videotjänst.

bottom of page