top of page

GDPR

Samtycke insamlande av personuppgifter

Genom att använda kontaktformuläret eller genom att boka en konsultation godkänner du att  Techne Psykologi får registrera dina personuppgifter. Registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte

Du ger ditt samtycker till att Techne Psykologi registrerar de personuppgifter som behövs för att kunna kommunicera med dig. Personuppgifterna används bara inom ramen för Techne Psykologis verksamhet, kallelser, SMS och dylik information.

Personuppgifter som behandlas av Techne Psykologi

Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, email, personnummer, födelsedatum och kön. Bokar du ett besök kommer det också att journalföras.

 

Dina rättigheter

Du  har rätt att få veta vilka personuppgifter jag har och hur jag behandlar dem. Vid frågor om personuppgifter kontaktar du mig på magdalena.wiik@technepsykologi.com

bottom of page